• Bjørn Maaseide eier World Event. Selskapet sikrer seg provisjon for avtaler som formidles til sandvolleyselskapet Stavanger kommune nå er i ferd med å etablere sammen med volleyballforbundet. Anders Minge

Maaseide gjør butikk på kommunalt Sandvolley AS

Kommunen kan ikke ta utbytte fra sitt nye Sandvolley AS i Vågen. Likevel sikrer Bjørn Maaseide seg butikk på sponsorsalg.