2400 protester til ingen nytte

Hver dag vokser den digitale protestlisten med 100 nye navn. Men bompengeringen på Nord-Jæren står politisk like støtt.