Kultursatsing

Kulturpolitikerne vil ha penger til store arrangementer inn i økonomiplanen. De ber kommunestyret vedta øremerkede midler fram til og med 2004. Til sammen ønsker kulturpolitikerne å bruke 520.000 kroner på syv faste opplegg.