Sola vil bruke penger

Store investeringer og små innstramninger preger Sola-budsjettet.