Unntakslys rundt Store Stokkavatn

Belysningen rundt Store Stokkavatn har stått på hele døgnet i nesten en måned. Dette er en unntakssituasjon mens høyspentledninger legges om.