• Statsadvokat Tormod Haugnes håper Stavanger-politikerne vil omgjøre voldtektsvedtaket etter å ha lest brevet han og førstestatsadvokat Harald L. Grønlien denne uken sendte til kommunen. - Forhåpentligvis vil de reagere når de ser motforestillingene våre, sier Haugnes. Jonas Haarr Friestad

Statsadvokater ber politikere oppheve DNA-vedtak

I et oppsiktsvekkende brev til Stavanger kommune ber Rogaland statsadvokatembete de folkevalgte om å omgjøre et enstemmig politisk vedtak.