• Elevane på Varhaug skule har tru på at lovlege demonstrasjonar kan hjelpa til at dei får det dei ønskjer. Bildet er tatt då elevar og foreldre demonstrerte for symjebasseng på Varhaug i 2007. Reidun Gudmestad

- Kva tid får Varhaug basseng?

— Korleis har de tenkt å vinna ungdommane sine stemmer ved neste val? - Kvifor går alt så seint? Dette er to av mange gode spørsmål frå elevråda til kommunen.