AutoPass, ikke kort i bommene

Nei, bomstasjonen på Motorveien er ikke noe for kort. Veimyndig— hetene har finregnet på størrelsen, sammenliknet med Trondheim, Bergen og Oslo og funnet ut at med 70 prosent brikkebrukere, glir trafikken fint.