Ikke lett å fortøye på Høle

To planlagte småbåthavner på Høle har møtt betydelig motstand. Den ene har fått godkjent-stempelet av kommunen, mens planene for den andre fortsatt svever i det blå.