To minutt: Pål Morten Borgli, Frp-er i Bystyre og Fylkesting

Har maktkampen i Oslo hatt noen innvirkning på dere?