Hvor blir det av sikkerhetsgevinsten?

I en årrekke har Sjøkartverket fått penger av Stortinget for å skaffe sikrere og mer nøyaktige kart. Men ferdige elektroniske kart blir liggende i dataanlegget, utilgjengelig for folk flest.