Tavlen onsdag

Onsdag er det årsmøte for Riska Turn, i klubbhuset.