3 x 21 dager

Felles for alle tre er at de kjørte bil med for høy promille i blodet. Nå er de dømt til fengsel og bot.