Ryfylkerådet ser ut til å skrumpa inn

Både Rennesøy og Kvitsøy kommunar erhalvlunkne medlemmer i Ryfylkerådet. Ingen blir difor overraska området snart står att med berre fem medlemmer.