• Gosen skole har elevkantine. Her legger de vekst på å servere sunn og også økologisk mat. Kommunalstyret for miljø og utbygging har faktisk vedtatt tidligere at innen utgangen av 2014 skal i snitt 15 prosent av maten i barnehagen være økologisk, og minst 10 skoler og SFO'er skal bruke ette eller flere økologiske produkter. Lars Idar Waage

Stavanger vil ha sunnere barn

"Sunn mat i Stavanger" heter en ny strategiplan politikerne nå skal ta stilling til. Barnehager, skoler, SFO, skolehelsetjenesten og helsestasjoner pekes ut som "satsingsområder". Men planen inneholder ingen nye virkemidler.