• Sirdal kommune har i forhandlinger med Kjell Arvid Berland funnet en løsning på striden om ansettelse av leder for Elevheimene, uten å kople inn rettsapparatet. Hans E. H. Jacobsen

Forlik mellom eks-rådmann og Sirdal kommune

Tidligere rådmann Kjell Arvid Berland dropper det varslede søksmålet mot Sirdal kommune. Partene har kommet frem til en forhandlingsløsning som innebærer at det ikke blir noe av den varslede rettssaken.