• Ordfører Ole Tom Guse (til høyre) bidro selv under leteaksjonen etter Agnes. Her sammen med Ove Førland på Oanes. Tor Inge Jøssang

- Vi må gjøre belastningen minst mulig

Forsand-ordfører Ole Tom Guse opptatt av at man tar hensyn til den savnedes to barn og at man er varsom når man omtaler saken når det er andre barn til stede.