Utfordringer i kommunen

«Organisasjon 2000» i kommunen står foran nye utfordringer, ifølge tjenesterådgiver Hild Stuland Larsen.