• - Mellom bygdehuset og kyrkja eig kommunen areal der det er enkelt å opparbeida langt over 60 parkeringsplassar, meiner styreleiar Magnus Søyland og jordvernar Tarjei Gjesdal. Egil Ø. Nærland

- Gjesdal eksproprierer jord på falske premissar

Gjesdal kommune vil ekspropriera to mindre område ved den nye hovudgravplassen. — Det skjer på falske føresetnader, meiner folk på Gjesdal, bygda som ligg 7 km frå Ålgård.