Brann i lastebil

Det brant i en lastebil i Byfjordtunnelen.