Kommunen er interessert

Fram til neste økonomiplan må vi få avklart lokalisering av bo— og aktivitetssenter for sentrum. Dersom Elvegata 11 framstår som ett av de aktuelle stedene, må vi se nærmere på hvem som skal stå for utbygging og hvem som skal stå for drift, sier rådmann Erik Tjemsland.