• Øyvind Lorentzen ved SiS bolig melder om lang venteliste for studenboligene. Jan Tore Glenjen

Nesten 1000 i studentboligkø

Men ved midnatt 24. juli sletter Studentsamskipnaden i Stavanger ventelistene for studentboligene. – Da gjelder det å være rask på labben og søke på ny, melder universitetet.