• Hanna Sølvberg Tønnesen og Sander Mellesdal Skjørestad i 7B på Smeaheia skole, må bruke musikkrommet som klasserom. Dersom elevtallet stiger, må flere rom beregnet på praktiske fag tas i bruk. Jarle Aasland

Trenger tusen nye skoleplasser

Klasserommene i Sandnes kommune er fylt til randen, og vel så dét. Om ikke lenge må det være plass til veldig mange flere enn i dag.