• Sigmund Loland FF.jpg

– Kroppsidealet ødelegger livskvaliteten

Forskning viser at stadig flere er misfornøyde med hvordan de ser ut. Aller helst ville de trent mer, spist mindre og sett bedre ut. – Det gjør livet surt, mener Sigmund Loland, forsker ved Norges Idrettshøgskole.