• Katrine Iversen i Stavangerbarnehagenes foreldreforening reagerer sterkt på at barnehageplasser står tomme for å spare penger. I Storhaug åpne barnehage treffer hun to som står i kø; Harun Kaisar Warsame (2) og Lily Weber (1). Jonas Haarr Friestad

60 barnehageplasser står tomme

I Stavanger står nå 60 barnehageplasser tomme. Disse vil ikke bli fylt opp, selv om rundt 500 foreldre svært gjerne vil ha dem.