• Dersom stadion blir lagt som her, vil kollektivaksen fra/til Smeaheia gå i rett linje over dagens grøntareal. I så fall blir det holdeplass bak Ulfhuset.

Vil flytte ny fotballarena i Idrettsparken

Kommer Sandnes Ulfs nye fotballstadion i konflikt med Bussvei 2020? — Alt er avklart, vi har ikke tid til nye runder, sier klubben. - Flytt anlegget, sier konsulentfirmaet Vianova.