• Driftsleder Egil Grønnestad i Norgrain AS håper på økt virksomhet ved Stavanger Havnesilo, hvis det igjen skal lagres matkorn her for å unngå matkrise. FOTO: Torstein Lillevik

Dette kan igjen bli Norges kornkammer

Stavanger kan igjen bli landets viktigste stabbur. Hvis regjeringen velger å gjeninnføre beredskapslagre for korn, er Stavanger Havnesilo klar.