Dette kan igjen bli Norges kornkammer

Stavanger kan igjen bli landets viktigste stabbur. Hvis regjeringen velger å gjeninnføre beredskapslagre for korn, er Stavanger Havnesilo klar.

Driftsleder Egil Grønnestad i Norgrain AS håper på økt virksomhet ved Stavanger Havnesilo, hvis det igjen skal lagres matkorn her for å unngå matkrise.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Forsvarssjef Harald Sundes utspill om at Norge må bygge opp igjen lagre av matkorn, gir gjenlyd i siloanlegget ute på Verven i Stavanger.

— Vi har ledig plass, fastslår driftsleder Egil Grønnestad i Norgrain AS fast.

Les også

Forsvarssjefen høster korn-ros

Deler av Stavanger Hanesilo ble bygget nettopp som lager for matkorn i tilfelle krig eller krise. Men da den kalde krigen ebbet ut på 90-tallet, ble ordningen avviklet, og siste rest av lageret ble solgt for vel 10 år siden.Det var kanadisk hvete som hadde ligget i siloene siden begynnelsen av 90-tallet, men fortsatt hadde utmerket kvalitet.

Siloer til hus

Men nå har frykten for en global matkrise fått forsvarssjefen til både å gå inn for økt norsk matproduksjon og bygge opp igjen beredskapslagrene av korn. Og med landets største lagerkapasitet nettopp i Stavanger Havnesilos anlegg, blir utspillet om å lagre matkorn naturlig nok hilst velkommen her.

— Det er positivt, det er jo ikke så mange år siden det var snakk om å bygge om siloene til boliger, påpeker Grønnestad.

Siloanlegget på Verven har kapasitet til å lager et par hundre tusen tonn korn, og Grønnestad anslår at anlegget alene fint vil kunne lagre korn for et halvt års forbruk. I dag blir siloene brukt til å lagre forprodukter til dyre- og fiskefor, men kapasiteten er langt fra fult utnyttet.

Viktig utspill

I VG advarer Harald Sunde mot å stole blindt på at landet alltid får importere korn.

— Den forholdsvis lave norske egenproduksjonen av mat gjør oss sårbare hvis vi skulle bli rammet av en stor atomulykke eller andre alvorlige kriser, sier forsvarssjefen til avisa.

Professor Åsmund Bjørnstad ved Universitetet for miljø- og biovitenskap støtter utspillet fra Sunde fullt ut.

— Det er et veldig viktig signal, hittil er de bare Senterpartiet som har vært våkne på dette området, mener Bjørnstad, som mener kornkrisen i 2008 for alvor ga støtet til en ny debatt om norsk matforsyning etter at beredskapslagrene ble avviklet uten debatt på begynnelsen av 2000-tallet.

— Finland, som har tre ganger så stor matproduksjon som oss, har valgt å beholde ordningen. Hvis flere land satset på å lagre korn, vil det også legge en demper på kornspekulantene som er en viktig årsak til de kortsiktige prissvingningene, sier Bjørnstad, som også peker på at sviktende kornforsyninger er en viktig medvirkende årsak til den politiske uroen i Egypt.

— Indirekte handler derfor dette også om vår sikkerhet, mener han.

Ifølge VG vil regjeringen nå vurdere å gjeninnføre ordningen med beredskapslagre for matkorn.

Høyre landbrukspolitiske frontfigur vil heller ikke avvise dette.

— Men jeg vil se argumentene først, understreker Flåtten overfor Aftenbladet.

— Vil Høyre også øke norsk matproduksjon?

— Ja, det er et mål å ha høyest mulig norsk matproduksjon, men den må basere seg på en god lønnsomhet. Hvis vi klarer det, kan vi på lang sikt kanskje klare oss uten beredskapslagre, sier Flåtten.

Publisert: