• 34 tilhørere, de fleste foreldre og skolefolk var møtt opp da oppvekststyret onsdag kveld hadde oppe en viktig sak om spesialundervisningen. Tommy Ellingsen

Ap og Frp vil ha svar fra skolesjefen

Ap, Rødt og Frp i Stavanger frykter at skolesjefens nye modell vil føre til et dårligere tilbud for elever som trenger spesialundervisning.Ap og Frp fikk fullt gjennomslag for å utsette saken.