• Fagdirektør Sverre Uhlving ved SUS har gitt Stavanger kommune beskjed om at helseforetaket "finner det mest hensiktsmessig" å avvikle samarbeidet om drift av intermediær avdeling ved Stokka sykehjem. Egil Eriksson

De sykeste eldre mister et unikt tilbud

Faren er stor for at intermediær avdeling på Stokka sykehjem blir lagt ned. Grunnen er at sykehuset trekker seg ut. Rådmannen i Stavanger mener sykehusets argumenter ikke holder.