Fantasipris for Polaris

Ryktene svirrer om prisen på Polaris— fabrikken. 70-80 millioner kroner er antydet. Klubbformann Bjørn Thorbjørnsen reagerer sterkt.