Fylkesmannen er bekymret

Fylkesmannen i Rogaland, Tora Aasland, har ansvaret for at katastrofeberedskapen i kommunene fungerer. I en krisesituasjon spiller fylkesmannen en viktig rolle.