Pris til treplantere

Egersund skog— og Treplantingsselskap har preget byen og naturen rundt Egersund i over 100 år. Nå har de fått innsatsprisen av Fokus Rogalandsbanken.