Laksen trenger mer plass

Hyttefolk og oppdretts-næring er ikke alltid godvenner. Håkon Ims tror likevel ikke at et nytt anlegg på Hammaren vil utløse noe ramaskrik.