Skogen er hjertemedisin

Mellom bjørkeleggene på Vikesdal i Bjerkreim finner sandnesmenn i infarktalderen sin beste medisin: De går på vedhogst.