Full gjennomgang i politiet

Politiet skal nå gjøre en grundig gjennomgang av alle sider av Forus Trelast-saken.