Framtiden for Kulturhuset

Etter en lang kommunal tenkepause foreslår Næringsutvalget i Sola å la Kulturhuset fortsette som et kommunalt foretak med eget driftsstyre. Øverste bestemmende organ blir fortsatt kommunestyret, men daglig leder/Kulturhussjef får vide fullmakter til å styre egen økonomi og drive kulturformidling etter eget skjønn.