Stokka sykehjem ba fylkeslegen om hjelp

Styrer Mai Liss Sivertsen ved Stokka sykehjem vil drive forsvarlig. For sikkerhetsskyld ba hun fylkeslegen om råd.