Kraftig økning i antall straffesaker ved nedlagt domstol

De åtte første månedene i år økte antall straffesaker ved Jæren sorenskriverembete på Bryne med 35 prosent.