Klepp lensmannskontor: Knutsen fekk åtvaring

Lensmannsfullmektig Jens Sverre Knutsen har fått munnleg irettesetting av politimeisteren i Rogaland men held fram i stillinga si etter personalkonflikten ved Klepp lensmannskontor.