Nå er heroin billigere enn alkohol

Heroinbruken brer om seg på Nord-Jæren. Prisene har sunket, og heroin er tidvis billigere enn alkohol. Det vil føre til langt flere dødsfall i årene som kommer.