Politisk vilje til snarlig rassikring ved Gloppedal

Etter raset tirsdag skal Vegvesenet på nytt se om ny tunnel vedGloppedalen må bygges lengre enn først planlagt, slik beboerne harkrevd.