Hamskifte for 10 millioner

Overgang fra høyskole til universitet er mer enn prestisje og nye muligheter. Det er også et stort arbeid med det ytre.