Får bedre vilkår under oppstart

Trygge Barnehager AS og Utdanningsforbundet Rogaland er blitt enige om en avtale som sikrer styrer eller daglig leder og pedagogiske ledere bedre vilkår under oppstart av nye barnehager.