På Jæren blir pårørende hørt

Festtalene om de viktige pårørende innen psykiatrien har vært mange. Nå har pårørende og Jæren DPS samarbeidet om et manifest.