- Barns sikkerhet er svekket

Barnehagene i Stavanger har høyt sykefravær og sjelden råd tilvikarer. — Den reelle tilstedeværelsen av voksne er skremmende lav,mener hovedverneombud for skole og barnehager, Merete Handegaard.