Fortsatt drift av ambulansebåt

Inntil videre skal ambulansebåten som betjener Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland fortsette som før.