Har «svekket tillit» til klubbleder

Rektors tillit til lederen av den største fagforeningen ved HiS er «klart svekket». Bakgrunnen er uttalelser blant annet i Aftenbladet.