Tinghuset skal bygges på posthustomta

Nye Jæren tingrett får sete midt i Sandnes sentrum. Tinghuset skal stå klar i juli 2006 like nord for Ruten.