Forening mot Jørpeland-utbygging

STRAND: I dag dannes en forening som skal kjempe for Jørpelandsvassdraget.